PROBLEMATIKA ŽIVOTNOSTI DŘEVIN

dle standardů a pravidel ARA.

Pro stanovení odolnosti dřevin existuje norma ČSN- EN 350-2 a ČSN – EN 335-1. ČSN- EN 350-2 hodnotí odolnosti dřevin proti houbám a dalším škůdcům ve stupnici od 1-5 a je alespoň nějakým vodítkem ve výběru dřevin pro použití v exterieru. Její stupnice od 1-5 z našeho pohledu nedostatečně rozlišuje jednak použití dřeviny a za druhé kvalitu dřeva dle místa růstu a dalších kvalitativních faktů. ČSN- EN 350-2 se věnuje výskytu biologických činitelů podle tříd použití.

Obě normy jsou dobrým vodítkem, ale pro neodborníka není jednoduché dát všechny informace dohromady a vyvodit adekvátní závěry. Z tohoto důvodu jsme zpracovali na základě mnohaletých znalostí vlastní třídění použití dřevin. Je potřeba vždy zvážit konkrétní konstrukci a pečlivě vybrat jak dřeviny, tak jednotlivé konstrukční detaily. Pro zvažování mohou posloužit následující pomůcky.

Naše doporučení jsou:

 • Důležitou otázkou je si na počátku zvážit, jaké životnosti chcete dosáhnout. Používáme následující hodnocení s odhadem životnosti pro jednotlivé konstrukce a dřeviny. Doporučení pro jednotlivé dřeviny a konstrukce naleznete v tabulce.
Naše doporučení Životnost bez údržby
výborné nad 40 let
vhodné 15 – 30 let
nedoporučeno 10 – 15 let
nevhodné pod 10 let
zásadně nedoporučeno pod   5 let
 • Rozlišovat použití – typ konstrukce pro výběr dřeviny. Pro životnost dřeva je totiž zásadní, jak rychle voda z konkrétní konstrukce a jejích detailů může odtéci či odvětrat a nakolik je zatížená UV zářením. My konstrukce rozlišujeme takto:
  • svislé – s rozlišením zda se jedná o moderní design nebo tradiční konstrukce – většinou různé typy dřevěných fasád, obložek oken a pod.
  • Vodorovné konstrukce – většinou se jedná o různé typy dřevěných teras.
  • Stínění různé typy a předokenních okenic a žaluzií.
  • Styk s půdou, plotové kolíky, zahradní schody, mola jezírek.
 •  
 • Zvolení konstrukčních detailů. Každý typ použití a dřeviny vyžaduje odlišné konstrukční detaily. Obecně platí, čím se použije dřevina s nižší exteriérovou odolností, tím je nezbytná větší péče o každý konstrukční detail.
 • Povrchové úpravy. Různé druhy povrchových úprav se používají od nepaměti. Jedná se o zažité povědomí. Podmínky použití dřeva a tedy i povrchových úprav se v posledních dekádách významným způsobem změnilo. Především se změnily způsoby použití dřevin, od konstrukcí s tradičním detailem k modernistickému designu. Na první pohled se zdá, že také vývoj nátěrových hmot se významným způsobem změnil, což ale platí jen v omezené míře. Především moderní design architektury začalo dřevěné konstrukce a tedy také nátěrové hmoty zatěžovat odlišným způsobem a v řadě případů nátěrové hmoty tomuto zatížení nejsou schopné odolávat. Přináší to nároky na intenzivní údržbu, která ale není zadarmo a v některých případech není možné ji vůbec technicky správně provést. Jedním takovým příkladem mohou být vodorovné dřevěné konstrukce, kde v zásadě není možné dobře zajistit to, aby voda a UV záření nenarušovali soudržnost byť natřeného dřeva. Naším názorem je, že nejdříve je potřeba zvolit dostatečně odolnou dřevinu a teprve následně zvažovat důvody nátěru. Opačný způsob, tedy zvyšování odolnosti dřeviny nátěrem především u vodorovných konstrukcí nefunguje. Navíc nátěrové hmoty nejsou ekologické, ani ty vodou ředitelné.
 • Odolnost dřevin – mimo jiné ji významným způsobem ovlivňuje místo a způsob růstu stromů. Prostě není sibiřský modřín jako sibiřský modřín. Vybírat dodavatele podle místa těžeb a způsobu řezání jsou pro laika prakticky neřešitelné. Pomůckou je vyhýbat se dřevinám s významně proměnlivou kvalitou ( Banghkirai, RED Meranti, Sib. Modřín, Dub, a další.) . Vždy použít vždy spíše odolnější dřevinu, kde tyto odchylky méně ovlivňují životnost. Určitým vodítkem může být cena, počet letokruhů na 1cm, ostatní viditelné defekty, suky, trhliny, kroucení. Zjednodušeně i pro laiky, kvalitní dřevo za nízkou cenu na globálních trzích neexistuje. Obvykle koupíte horší kvalitu díky místu růstu, často z mladých stromů a různé ilegální těžby a dovozy. Nízká cena není zadarmo.
 • Ekonomický koláč. Udělejte si ekonomický koláč, kolik vás bude stát celá konstrukce a teprve potom přemýšlejte o rozumných úsporách. Samostatně si vyčíslete jak často a za kolik peněz budete dělat údržbu. Budete-li k sobě poctiví, překvapí vás výsledek.