WRC 38×68 Knotty

Hoblované hranolky na fasádu s provětrávanou spárou (kolmé hrany) opracované S4S