WRC 38×68 A clear

ARA Beams S - Hoblované hranolky na fasádu s provětrávanou spárou (kolmé hrany) opracované S4S