WRC 18×70

ARA Rhombus - hoblované hranolky na fasádu s provětrávanou spárou (zešikmené hrany) opracované S4S