western red cedr

Původ: Britská Kolumbie
Skupina: ve Velké Británii v kultiv. podobě
Botanický název: Thuja plicata

Použití

Západní červený cedr je jedna z nejtrvanlivějších a nejlehčích měkkých dřevin. Dřevina je současně mnohobarevná, s odstíny od březových až po odstíny pařeného ořechu. Rozdílné barvy nejsou vadou dřeva v žádném ohledu. Velmi stabilní dřevo, nekroutí se, má malou sesychavost. Odolnost a stabilita je dána dvěma aspekty – malým obsahem vody v buňce a obsahem fenolických pryskyřic nazývaných thujaplicanty. Další výhodou je stáří a rozměry stromů, které poskytují vysokou hustotu letokruhů a tedy rovnoleté vlákno řeziva. Nevýhody – je měkké a má malý modul pružnosti.

Používá se na:
– obklady fasád, venkovní obložení,
– žaluzie, šindele, stožáry
– konstrukční dřevo pro nízké mechanické namáhání v interiérech a exteriérech
– skleníky, bednění, ploty
– nábytek

Trvanlivost: Trvanlivost je velmi dobrá, dřevo je suché, prosté hub a hmyzu, odolné proti povětrnostním vlivům.

Popis dřeva

Bělové dřevo: bělavé, úzké
Jádrové dřevo: různobarevné dřevo s odstíny od narůžovělé, hnědé s nádechem do červena až červenohnědé ořechové barvy.
Stavba: textura žilková, pruhovaná, lesklá dekorativním zřetelná hranice letokruhů

vady dřeva – snadná štípatelnost, vady barevnosti /měsíční kruhy/

Technologické vlastnosti: Vysychání probíhá snadno, rozměrová a tvarová stálost velmi dobrá.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota syrového dřeva: 430 – 530 kg/m3
Hustota při 12% vlhkosti: 370-385 kg/m3
Objemové sesychání tangenciální: 2,6 %
Radiální: 1,2 %

Pevnost v ohybu:

Modul elasticity: 7400-7900N/mm2
Odolnost podle ČSN 350-2: 2 – Trvanlivé

Zpracování

Řezání: zcela bezproblémové
Sušení: bez větších problémů
Obrábění: slabou silou a ostrými nástroji, lze také zpracovat nožem a loupat, dobře štípat, vyřezávat, soustruhovat
Lepení/klížení: bezproblémové
Přibíjení/zatloukání: bezproblémové, s citem

Obrábění na čisto, konečná úprava: snadná, k udržení přírodního zabarvení se doporučují transparentní nebo průhledné potahové prostředky, laky se doporučují ovšem pouze tehdy, jestliže dřevo nebude vystaveno přímým povětrnostním vlivům a slunečním paprskům, při venkovním použití není nutná dodatečná chemická ochrana, snad jen úprava střešních šindelů.

Dodávané kvality palubek WRC ve srovnání s obvyklým tříděním dle ČSN. Třídění dřeva podle ČSN není odpovídající dřevinám jako je WRC. Rozdíl je jako jít do Náchoda pěšky nebo šlapat na kole. Z pohledu ČSN kvalita by byla kvalita A něco jako A clear a B clear a kvalita B něco jako C clear a sellect knotty. Kvalita C podle ČSN by bylo něco jako quality knotty a standart and better. Máme tedy tři kvality A a jednu kvalitu B.

Vzhledem k výše uvedenému, používáme vnitropodnikově upravenou směrnici třídění. Vnitropodnikově upravenou proto, že naše standarty jsou vyšší, nežli originálně kanadské a to jednak v povoleném obsahu vad ale také v povoleném obsahu nižších kvalit – obvykle do 15% ve srovnání s kanadskými standarty.

Technická data

Povolený je rozdíl v šíři profilů je +-1mm. Současně délky u kvality ARA T&G standart mohou být kratší až o 40mm oproti deklarovaným a účtovaným délkám. Rozdíly vznikají frézováním pera a drážky na krátkých stranách.

Vyjímečně provádíme selekci barev nebo pouze vertikálního vlákna na základě zvláštní objednávky. Dodávané kvality palubek WRC.