Tlaková impregnace dřeva

Pod názvem „tlakově impregnované dřevo“ nabízejí prodejci a specializované obchody odpovídající, hotové výrobky. Borovicové nebo smrkové dřevo, ze kterého jsou vyrobeny, pochází z evropských lesů. Účinné impregnační látky, soli kovových prvků, způsobují, že se dřevo stane pro půdní organismy, jako jsou například bakterie, houby nebo hmyz, nepoživatelným. Toho lze dosáhnout jedině tak, že impregnace pronikne hluboko do dřeva. Proto se do velkých tlakových komor, až šest metrů dlouhých, uzavírají jednotlivé dřevěné díly, zpracované již na míru a naskládané na sebe s mezerami mezi jednotlivými kusy. V komoře se následně vytvoří podtlak, který vysaje vodu z povrchových vrstev dřevěných ploch. V další fázi, nyní za působení přetlaku, jsou do struktury dřeva vtlačovány impregnační látky, které se uvnitř navážou a chemicky fixují. Soli kovových prvků používané k impregnaci jsou jedovaté. Jejich zbytky, které se do dřeva nezafixovaly, mohou člověku přivodit zdravotní potíže. Proto se dřevo ještě v tlakové komoře důkladně oplachuje. Přísné předpisy jednoznačně specifikují, že na povrchu impregnovaných částí nesmí zůstat nic než čistá voda. V České republice upravuje předpisy týkající se impregnace dřeva ČSN 490615 – Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biologickým škůdcům.

Pojem „tlakově impregnované dřevo“ však není zárukou kvality. Při nákupu by měl být obchodník schopen potvrdit vám na prodejním dokladu, že jeho zboží vyhovuje výše uvedeným požadavkům. Levné produkty, nabízené v čím dál tím větší míře z východoevropských zdrojů, tato kritéria splňují jen výjimečně. Nedostatky se většinou projeví až po uplynutí zákonem dané záruční lhůty. Nákup vysoce kvalitního značkového zboží se především u výrobků tohoto typu rozhodně vyplatí. Při nákupu neplatíte pouze za způsob impregnace. Vysoká cena tlakově impregnovaného dřeva je totiž vyvážena jeho jasnými výhodami: kvalita dřeva, větší hustota materiálu, čistší zpracování povrchu a náročný design jsou faktory, které se později zřetelně projeví při jeho dalším zpracování.

Impregnaci můžete aplikovat nátěrem či tlakovou impregnací. Při použití tlakové impregnace, ale starost s natíráním odpadá. Impregnační látka se při ní ve speciálním tlakovém kotli dostane dostatečně hluboko, díky čemuž je dřevu poskytnuta dostatečná péče a ochrana. Díky tomu nemusíte dřevo pravidelně natírat či se o nějak jinak starat. Tlaková impregnace dřevo ochrání i v extrémních podmínkách jako je pravidelný kontakt s vodou i půdou.

Tlaková impregnace probíhá za podtlaku o hodnotě -0,85 bar zajistí, že impregnační látka postoupí do struktury dřeva a nelpí pouze na jeho povrchu, tak jako tomu je u impregnačního dřeva namáčením. Výhodou tlakové ochrany je, že vytvoří dokonalou ochrannou vrstvu, která brání prostupování patogenů způsobených poškození dřeva, ochranou impregnací látky prostoupí do hloubky profilu dřeva.

Aternativy tlakově impregnovaného dřeva

Jako zcela přírodní materiál se nabízí nejjednodušší, cenově výhodné smrkové stavební dřevo, např. prkna na betonové bednění nebo na kůlny na nářadí. Nelze však opomenout, že tento materiál je náročný na zpracování a má kratší životnost. Modřínové dřevo s vysokým obsahem pryskyřice a cedr s uloženými minerálními látkami jsou od přírody nejlépe chráněny před povětrnostními vlivy. Ve specializovaných obchodech se dřevem však obdržíte hoblovaná prkna z těchto druhů dřeva většinou pouze na objednávku. Další druhy dřeva odolné proti povětrnostním vlivům jsou akát, mahagon, teak a iroko. Vysoce kvalitní materiál má však svou cenu. Přímému kontaktu s půdou a živými organismy v ní ale nemůže trvale odolat žádný biologický materiál. Nemusí vás trápit, že neošetřené povrchy všech druhů dřeva na denním světle brzy zešednou. Přirozené stříbřitě šedé odstíny splynou většinou harmoničtěji s okolní přírodou než barevné nátěry.