Srovnání sibiřský modřín a WRC

Velmi často řešíme dotazy o rozdílu mezi sibiřským modřínem a WRC. Rozdíly jsou zásadní. Základní srovnání technických parametrů naleznete níže v tabulce. Zásadní rozdíly jsou v odolnosti dřevin v exteriéru, v sesychání a tedy stabilitě dřeva a ve váze. Těmito parametry je současně dána oblast použití. WRC se výtečně hodí na konstrukce slunolamů, moderních fasád, pergol a teras. Naopak se příliš nehodí na nosné konstrukce.

Modřín naopak lépe vyhoví v nosných konstrukcích – pokud nejsou vystaveny vodě, vzhledem k nižší odolnosti je vhodný na fasády s tradičním detailem stavby a svisle kladené. Pokud hovoříme o terasách a očekáváte životnost větší jak 10 let, je modřín nevhodný. Nátěry a údržbou výsledku nelze příliš  pomoci, protože voda zateče do spojů a prasklin kam nátěr s velikou pravděpodobností nejste schopni dostat.

Vzhledově modřín sibiřský a WRC sukatý je na první pohled velmi podobný, tříděný čistý WRC má méně rustikální vzhled a je více elegantní.

Ekologie v kostce. Pokud řešíte ekologické hledisko a místní dřeviny. Fakta jsou následující:

Vzdálenost Sibiřský modřín cca 6 500 km, WRC 8 000 km, při životnosti terasy 3 – 4x delší, sibiřský modřín 20 000 km.

Pravděpodobnost ilegální těžby: Sibiř vysoká, BC žádná.

Obnovování lesů: Sibiř – ruský systém, BC 100 % lesních porostů obnoveno s kanadským státním dohledem dnes ve smíšených odrůdách.

Další aspekty ekologie Sibiře. Putinovy peníze na zbraně a potřeba neekologických nátěrů.

 

    WRC Modřín
Hustota syrového dřeva: kg/m3 430 – 530 850
Hustota při 12% vlhkosti: kg/m4 370 – 385 600
Objemové sesychání: tangenciální 2,60 % 8,20 %
  radiální 1,20 % 6,20 %
Pevnost v ohybu: Mpa 54 99
Modul elasticity: N/mm2 7 500 13 800
Odolnost podle ČSN 350-2:   2 – trvanlivé 3 – 4 středně trvanlivé – slabě trvanlivé

 

 

Sibiřský modřín WRC select knotty