Problematika životnosti dřevindle standardů a pravidel ARA.

Pro stanovení odolnosti dřevin existuje norma ČSN- EN 350-2. Tato norma hodnotí odolnosti dřevin proti houbám a dalším škůdcům ve stupnici od 1-5 a je alespoň nějakým vodítkem ve výběru dřevin pro použití v exterieru. Její stupnice od 1-5 z našeho pohledu  nedostatečně rozlišuje jednak použití dřeviny a za druhé kvalitu dřeva dle místa růstu a dalších kvalitativních faktů.

Nezbývá nic jiného, nežli na základě mnohaletých znalostí vždy zvážit konkrétní konstrukci a pečlivě vybrat jak dřeviny, tak jednotlivé konstrukční detaily. Pro zvažování mohou posloužit následující pomůcky.


1. Důležitou otázkou je si na počátku zvážit, jaké životnosti chcete dosáhnout. Používáme následující hodnocení s odhadem životnosti pro jednotlivé konstrukce a dřeviny. Doporučení pro jednotlivé dřeviny a konstrukce naleznete v tabulce.

Naše doporučení

Výborné

Vhodné

Nedoporučeno

Nevhodné

Zásadně nedoporučeno

Životnost bez údržby

nad 40 let

15 - 30 let

10 - 15 let

pod 10 let

pod 5 let