Modřín – technické posouzení

Proč nepovažujeme smrk, jedli, sib. modřín za vhodný na některé exteriérové konstrukce.

Výňatek z odborného posudku konkrétní modřínové vodorovné konstrukce.

Předmětem posouzení jsou dřevěné stropní trámy nad 2.NP, respektive jejich úseky zasahující mimo interiér objektu, kde tvoří v podstatě pergolu nad terasou 2.NP, v druhém směru jsou přesahy spíše architektonickým prvkem. Podkladem pro posouzení byla prohlídka na místě a identifikace dřevokazné houby, která se na trámech objevila a způsobuje jejich destrukci. Byl kontrolně odebrán vzorek poškozeného dřeva s myceliem v místě bez plodnic dřevokazné houby a z jiného místa pak plodničky různé velikosti.

  • Vyhodnocení vzorků poškozeného dřeva a plodnic dřevokazné houby

Na základě makroskopického posouzení a mikroskopického vyhodnocení odebraných vzorků dřeva, mycelia a plodnic byla jednoznačně určena celulozovorní dřevokazná houba trámovka plotní Gloeophyllum sepiarium (Wulf.. ex Fr.) P.Karst. Identifikovaná dřevokazná houba trámovka plotní je v kontrolovaných vzorcích v různých stádiích vývoje, včetně plodnic, aktivní stav byl prokázán. Tato dřevokazná houba působí zejména na mrtvém dřevě smrků, borovic a jedlí. Vyskytuje se všude, kde dochází k dlouhodobějšímu hromadění vlhkosti či v místech s opakovaným přísunem vody. Způsobuje intenzivní hnědou destrukční hnilobu, v poslední fázi rozpadu dřevo ztrácí svoji pevnost a tím i funkčnost. Hniloba probíhá uvnitř profilu a nákaza se často projeví až tehdy, když je napadená část konstrukce v havarijním stavu. Ne vždy se“včas“ pro napadenou dřevěnou konstrukci či prvek objeví plodnice, které napadení signalizují. Plodnice jsou 1-2leté i víceleté.

Zárodek houby již může ve dřevě být a čeká na vhodné podmínky pro zahájení své destrukční činnosti. Trámovka plotní se jinak hlavně rozmnožuje výtrusy, které jsou přítomné v ovzduší, protože tato dřevokazná houba se vyskytuje doopravdy hojně. Výsušné praskliny, uvolněný styk prvků (spoje) a vlhkost jsou pak živnou půdou pro vznik nákazy.

Trámovka plotní je nebezpečná nejen tím, že rozklad dřeva probíhá uvnitř profilu, prakticky nepozorovaně, ale i svojí schopností přežívat v extrémních klimatických podmínkách. Odolává i silnějším mrazům, snese poměrně vysoké teploty a když už dřevo napadne, je pak poměrně málo náročná na vlhkost. Při odstranění vlhkostních podmínek pozastavuje tato dřevokazná houba svoji činnost, při vzniku příznivých podmínek nelze vyloučit obnovení její destrukční činnosti. Všechny tyto vlastnosti plně využívá na venkovních konstrukcích (ploty, terasy, pergoly, balkony, dětská hřiště, zahradní nábytek…), v daném případě jde o stropní trámy přecházející z interiéru do exteriéru tvořící mimo interiér venkovní pergolu na kterou působí všechny klimatické vlivy. Vzhledem k tomu, že se trámovka plotní vyvíjí uvnitř dřevěného profilu, je běžné povrchové ošetření fungicidem nátěrem či postřikem nedostačující.

ČESKÁ MYKOLOGICKÁ SPOLEČNOST