Kvalita ARA

Kvalita Ara

Jsme racionální a racionalita je jiná u ARA RESIDENTIAL a ARA COMMERCIAL. U prvního je akcent na kvalitu, u druhého na cenu a termín dodání. Způsob výroby se liší, ale oba způsoby důsledně stojí na technické přípravě. Jsme technici, a proto každý případ, detail, úkol je promýšlen individuálně, kreslíme v AUTOCAD, kalkulujeme v SQL tabulkách atd. Výsledkem je řada ocenění za design, ale i množství našich realizací bylo oceněno cenou za architekturu.

Technická příprava, přesné měření, nezbytná výrobní dokumentace, dopracovaný kvalitní detail. To spočívá především ve způsobu sesazení nábytku a napojení ke stavebním konstrukcím. Je to přesná výroba, tedy malé tolerance a čisté detaily. Dodržení technologických postupů ve výrobě = dlouhá fyzická životnost.