kapur

Kategorie: 1-2

Objemová hmotnost v kg při 12% vlhkosti: 700

Další označení:

Botanický název: Dryobakanops SPP.

Původ: Jihovýchodní Asie

Použití:

  • podlahy pro těžký provoz
  • karoserie
  • rukojeti, násady nářadí
  • konstrukce
  • truhlářské výrobky pro interiery – nábytek

Používá se: vlákno rovné, příležitostný výskyt nepravidelného průběhu vláken, jemnoleté až středněleté dřevo, Jemná zrcadélka. Dřevo těžké a tvrdé, dosti vláknité. Při styku s železnými kovy reaguje vyblednutím barvy. Špatná impregnovatelnost. Jde o odolné a pevné dřevo, dosti štěpitelné. Odolné vůči houbám. Po opracování se po určitou dobu ze dřeva vyplavuje barvivo.

Trvanlivost:

Popis dřeva: Bělové dřevo: barva výrazně rozlišená, světle hnědá – žlutý až růžový nádech Jádrové dřevo: barva červeno růžová, tmavnoucí až do rezavě hnědé, téměř vždy výskyt drobných černých skvrnek Které však nejsou považovány za kaz. Možný výskyt menších otvorů do cca 1mm.

Zpracování:
Řezání: dosti obtížné – nutnost použití stellitových nožů
Sušení: spíše pomalé a dosti obtížné, riziko vzniku prasklinek a drážek
Obrábění: bezproblémové s použitím speciálního náčiní
Lepení/klížení: spíše průměrné
Přibíjení/zatloukání: drží dobře, nutnost předvrtání otvorů
Obrábění na čisto/konečná úprava: poněkud komplikované vzhledem k póreznosti dřeva