65. Dřevěná fasáda s provětravanou spárou – rhombus 18x92mm